بازی غیر قابل تصور 2

چهار سال پیش قسمت دوم از بازی “غیر قابل تصور” در مارکت داخلی اندروید “کافه بازار” منتشر شد. تیم ما با توجه به موفقیت نسخه ی اول تصمیم گرفت که نسخه ی دوم بازی را بسازد و منتشر کند و تغییرات مهمی را در این نسخه لحاظ کند. از مهم ترین تغییرات این نسخه میتوان به دوبله ی حرفه ای بازی و موسیقی بازی اشاره کرد که همین تغییرات باعث شد تا نسخه ی دوم حرفه ای تر به نظر برسد. همچنین تغییرات داستانی در این نسخه به چشم میخورد. کورش در توهم های داستانی خودش گرفتار بدی هایی میشود که به اشخاص مختلفی کرده است. آن اشخاص را در توهم خود میبیند و با آن ها بحث و گفتگو میکند. آن ها در مورد اینکه از کورش بدی دیده اند صحبت میکنند و کورش باید با انتخاب جواب های مختلف قبول کند که آیا به آن ها بدی کرده است یا نه. با توجه به جواب های انتخابی در صحبت کورش با افراد مختلف، پایان های متفاوت بازی رقم میخورد. این بازی 2 پایان مختلف دارد. نسخه ی دوم این بازی هر چند که داستان بازی را کامل نمیکند اما آخرین نسخه ی “غیر قابل تصور” محسوب میشود و به دلیل اینکه ما بعد از این پروژه به سراغ پروژه ی سنگین بعدی “هفت خوان رستم” رفتیم این آی پی را ادامه ندادیم.

بازی غیر قابل تصور 2
Scroll to top
fa_IR