بازی کژوال با آنریل انجین

نمونه ای که مشاهده میکنید تست ساخت یک بازی کژوال با آنریل انجین است. هدف از ساخت این بازی در گیم انجین آنریل، آزمون و خطای پیاده سازی بازی کژوال با این گیم انجین پر قدرت بوده است. گفتنی ست که بنا به دلایلی بعد از 50 درصد انجام این پروژه بر روی آنریل انجین، برای ادامه دادن پروژه آن را به گیم انجین یونیتی منتقل کردیم و از پایه دوباره این بازی بر روی گیم انجین یونیتی ساخته شده است که الان یکی از پروژه های جدی موبایلی تیم ما می باشد. گفتنی ست که علت انتقال گیم انجین قدرت آنریل در پیاده سازی بازی های کژوال نبوده و علت های دیگری دخیل بوده است.

بازی کژوال با آنریل انجین
Scroll to top
fa_IR