واقعیت افزوده علوم

قطعا یکی از مهم ترین فواید تکنولوژی Augmented Reality در شبیه سازی موضوعات مختلف علوم است تا به فراگیری آن موضوع علمی به انسان کمک کند. این تکنولوژی به ما اجازه میدهد تا در مورد یک موضوع خاص علمی برنامه های شبیه سازی کاملی خلق کنیم، به طوری که کاربر به صورت مستقیم با آن درگیر شده و تعامل برقرار کند. در نتیجه کاربر میتواند خودش در کارهای مربوط به آن شبیه سازی دخیل باشد تا با آموزش های چند مرحله ای بتواند مطالب گوناگون علوم را بسیار راحت تر و جذاب تر فرا گیرد. نمونه کاری که مشاهده میکنید شبیه سازی اتفاقاتی است که در فضا اتفاق میفتد. برای مثال شما میتوانید حرکت زمین به دور خورشید را به صورت شبیه سازی شده مشاهده کنید و با آن آشنا شوید.

واقعیت افزوده علوم
Scroll to top
fa_IR