پروتوتایپ بازی با آنریل انجین

نمونه ای که مشاهده میکنید یک پروتوتایپ بازی در گیم انجین پر قدرت آنریل انجین است که توسط تیم ما پیاده سازی شده. هدف از این پروژه، تست پیاده سازی انواع مکانیک های بازی در آنریل انجین بوده. جدا از این زمینه، تست طراحی محیط بازی با ابزار پر قدرت آنریل انجین در کنار پردازش خوب و روان بازی از مهمترین اولویت های تیم ما بوده است. خوشبختانه پروتوتایپ این پروژه ی تمرینی در کنار پیاده سازی کاراکتر کنترلر بازی به خوبی انجام و موفق آمیز بوده است.

پروتوتایپ بازی با آنریل انجین
Scroll to top
fa_IR