بازی ترسناک با Unity

نمونه ای که مشاهده میکنید تست طراحی یک محیط مرموز و ترسناک در گیم انجین یونیتی بوده است. این تست مربوط به طرح یک بازی ترسناک در سال 1396 با هدف انتشار در مارکت استیم بوده است. این طراحی محیط با گیم انجین Unity انجام شده. این پروژه بعد از 30% جلو رفتن در روند توسعه به پروژه ی دیگری تبدیل شد و روند پیشرفت آن متوقف شد.

بازی ترسناک با Unity
Scroll to top
fa_IR