بازی اساطیری با آنریل انجین

نمونه ای که مشاهده میکنید یک پروتوتایپ بازی با فضای اساطیری می باشد که در گیم انجین پر قدرت آنریل انجین پیاده سازی شده است. هدف از این پروژه پیاده سازی مکانیک های اصلی یک بازی هک اند اسلش با آنریل انجین بوده است. در این پروژه تیم ما به طور کامل مکانیک شمشیر زنی یک بازی Hack and Slash را در آنریل انجین پیاده سازی کرده. همچنین هوش مصنوعی دشمن در این نمونه پروژه طراحی و پیاده سازی شده است.

بازی اساطیری با آنریل انجین
Scroll to top
fa_IR