محیط Top Down با Unity

نمونه که مشاهده میکنید طراحی محیط یا اینوایرومنت دیزاین یک بازی Top Down می باشد که هم اکنون تیم ما در حال کردن کردن بر روی این عنوان است. این طراحی محیط به کمک گیم انجین پر قدرت “یونیتی” انجام شده است و از پایپلاین رندر URP این گیم انجین بهره می برد.

محیط Top Down با Unity
Scroll to top
fa_IR