ابزار مدیریت پروژه Chic ToDo

مدیریت پروژه قطعا یکی از مهم ترین بخش های ساخت یک بازی و پیشبرد یک پروژه ی بازی است که برنامه های مختلفی از جمله Trello برای این کار استفاده میشود. اما آیا تا به حال به این فکر کرده اید که اگر برنامه ی مدیریت پروژه داخل خود گیم انجین باشد قطعا جذابیت های خودش را دارد و دیگر لازم نیست شما با برنامه های دیگری خارج از گیم انجین برای مدیریت کارهای خودتان بر روی پروژه درگیر شوید و همه چی داخل پروژه در گیم انجین یونیتی می باشد. به همین منظور تیم ما ابزاری به اسم Chic To Do طراحی کرده که توسط آن بازی ساز میتواند داخل خود گیم انجین یونیتی انواع تسک ها را بنویسد و مدیریت کند. گفتنی ست که نسخه ی حرفه ای این ابزار توسط تیم ما نوشته شده و ممکن است در آینده ای نزدیک در Asset Store یونیتی منتشر شود.

ابزار مدیریت پروژه Chic ToDo
Scroll to top
fa_IR