ابزار تبدیل رندرینگ به HDRP

بعد از اینکه گیم انجین یونیتی رندر پایپلاین خودش را عوض کرد تحول عظیمی در این گیم انجین انجام شد اما مشکل بزرگی وجود داشت. پروژه هایی که رندر آنها توسط سیستم قدیمی یونیتی انجام میشوند برای تبدیل کردن رندرینگ خود به سیستم جدید یونیتی با مشکلاتی مواجه شده بودند. ما هم در یکی از پروژه هایمان به این مشکل خورده بودیم و از این رو تصمیم گرفتیم ابزاری طراحی کنیم تا کار تبدیل سیستم پایپلاین رندر گیم انجین یونیتی از قدیم به HDRP جدید را به صورت اتوماتیک انجام دهد. این ابزار را توسعه دادیم و به شکل معجزه آسایی توسط آن توانستیم در کمتر از 10 ثانیه کار تبدیل متریال ها را به صورت کامل بر روی پروژه ی خود انجام دهیم. ابزار ما نسبت به ابزار پیش فرض یونیتی برای این کار ویژگی های مهم تر و ویژه تری دارد. برای مثال این ابزار میتواند از روی Scene بازیساز تمامی مدل ها را تشخیص داده و متریال آن ها را به HDRP تبدیل کند، در صورتیکه خود یونیتی به صورت پیش فرض این ابزار را ندارد. این ابزار برای پروژه های شخصی تیم ما است و فعلا قصد انتشار آن در Asset Store یونیتی را نداریم.

ابزار تبدیل رندرینگ به HDRP
Scroll to top
fa_IR